Simulasyon

  • Karmaşık parçaların döküm öncesi bilgisayar yardımı ile simulasyon programında sanal dökümü yapılarak olası hatalar gözlenmekte ve gerekli düzeltmeler sağlanıp dökümün sağlam, hatasız üretimi gerçekleştirilmektedir.